Rekisteri- ja tietosuoja

 

Rekisterit:

 

Työnhakijoiden ja työnantajien lomakkeiden luettelo sekä ammattiliittoluettelo ja ilmoituskanavan ilmoitukset

 • Jot-Rentin toimistolla lukitussa kaapissa paperiversiot
 • Jot-Rentin office365-palvelun pilvessä excel-versiot
 • Käyttöoikeudet luetteloihin toimihenkilöillä
 • Kaapissa lukko, avaimet toimihenkilöillä
 • Pilvessä henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat toimihenkilöillä

Työntekijöiden tiedot Jot-Rentin palkanlaskujärjestelmässä

 • Jot-Rentin toimistolla suojatuissa ja salatuissa 1. ja 2. tietokoneissa
 • Käyttöoikeudet tietoihin assistentillä ja toimitusjohtajalla
 • Palkanlaskujärjestelmässä henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat

Työntekijöiden työterveyshuoltorekisteri 

 • Terveystalon pilvessä
 • Suojattu palvelin
 • Käyttöoikeudet tietoihin toimitusjohtajalla ja assistentilla
 • Henkilökohtainen tunnus ja salasana toimitusjohtajalla sekä assistentilla

Työntekijöiden palkkatiedot

 • Tilitoimistolla
 • Suojattu palvelin
 • Käyttöoikeudet tietoihin assistentillä ja toimitusjohtajalla
 • Henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat assistentillä ja toimitusjohtajalla

Tietojen käsittely

 • Tietojen käsittelyoikeus toimihenkilöillä
 • Jot-Rent kysyy luvan tietojen rekisteröintiin jokaiselta erikseen (myös työsopimuksessa)
 • Alle 16 vuotiailta huoltajan lupa
 • Työhakemukset säilytetään 6 kk, työvoimahakemukset 5v, jonka jälkeen poistetaan täydellisesti
 • Dokumentit kuten esimerkiksi työsopimukset säilytetään toimintajärjestelmän ja lain ohjeiden mukaisesti
 • Kaikilla rekisterin henkilöillä on poisto- ja muokkausoikeus omiin tietoihinsa
 • Rekisteritiedot säilytetään toimintajärjestelmäkansiossa lukitussa kaapissa Jot-Rentin toimistolla ja office365 pilvessä
 • Kaapissa lukko, avaimet toimihenkilöillä
 • Pilvessä toimihenkilöillä henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat
 • Tietosuojavastaavalla ilmoitusvelvollisuus valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksen sattuessa
 • Kirjalliset sopimukset pakollisia

Liitteet toimistolla lukitussa kaapissa

 • Vahvistus Tilitoimisto
 • Vahvistus Terveystalo
 • Vahvistus Office365
 • Mindmap rekistereistä

 

Kuluttajariitatilanteet

 • Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi)

 • Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)

 

Tietosuoja

Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietoja. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa suoraan (esim. nimi tai henkilötunnus) tai epäsuorasti (esim. verkkotunnistetieto).

Kun käsittelemme henkilötietojasi, noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

 

1. Rekisterinpitäjä: Jot-Rent Oy

Huoltokatu 4, 92150 Raahe

0445646195

2. Tietosuojavastaava ja tietojen käsittelijä: Toimitusjohtaja Jari Riihijärvi

    044 5646195
    jari.riihijarvi@jot-rent.fi

    Tietojen käsittelyoikeudet toimihenkilöillä: Assistentti Hanna Ervasti, Työnjohtaja Jarkko Markus, Työnjohtaja Tomi Tervo, Työnjohtaja Asko Tuomaala

3. Rekisterin nimi

jot-rent.fi -verkkosivuston lomakkeella kerättyjen henkilötietojen rekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö- ja asiakastietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito
sekä mainonta ja markkinointi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin.
 
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite). 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jot-rent.fi-sivuston lomakkeilla lähetetyistä viesteistä.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja ei luovuteta eteenpäin lukuunottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilyttäminen

Rekisterin käytössä ja käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Pääsy tietoihin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
 
9. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietojasi koskien sinulla on oikeus: tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, oikaista tiedot, rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, vastustaa käsittelyä, peruuttaa suostumuksesi ja tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuoja.fi). Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle, ja pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

EVÄSTESELOSTE

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa kävijän laitteelle.

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT EVÄSTEET

Sivustolla käytettävät välttämättömät evästeet ovat jot-rent.fi sivuston omia evästeitä, joita muut palvelimet eivät voi lukea tai käyttää. Näihin evästeisiin ei tallenneta käyttäjää yksilöiviä tai profiloivia tietoja, eikä niiden tietoja välitetä kolmansille osapuolille. Välttämättömät evästeet mahdollistavat sivuston julkaisujärjestelmään liittyvien kirjautumisjärjestelmien toiminnan, sekä muita sivustolle välttämättömiä toiminnallisuuksia. Istunnon pituiset evästeet poistuvat laitteeltasi, kun suljet selaimen tai tyhjennät välimuistin.

jot-rent.fi sivuston asettamat välttämättömät evästeet:
 

Eväste: Säilytysaika:
ConcreteSitemapTreeID
CONCRETE5_LOGIN
CONCRETE5
istunto (session)

cookieconsent_status 

(tallentaa tiedon evästesuostumuksesta 

allow/deny) 

1 vuosi


SEURANTAEVÄSTEET

Tavoitteenamme on kehittää ja parantaa sivustoa käyttäjälähtöisesti. Tätä varten sivustolla käytetään kolmannen osapuolen evästeitä kävijäseurantaan. Voit halutessasi estää näiden evästeiden käytön selaimen asetuksissa.

Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut jot-rent.fi verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut jot-rent.fi verkkosivulle

Käytämme sivuston kävijäseurantaan Google Analytics palvelua. Suosittelemme lukemaan palvelun tietosuojakäytännöt.

 

Google Analytics

Google Analytics on Googlen tarjoama verkkoanalyysipalvelu, jonka avulla seuraamme, miten verkkosivustoamme käytetään. Sivuston käyttöön liittyvät tiedot, kuten IP-osoitteesi, voidaan välittää Googlelle, joka tallentaa ne palvelimilleen. Analyticsin evästeet keräävät anonyymia tietoa esimerkiksi kävijöiden määrästä, siitä, mistä he tulivat sivustolle sekä muista heidän avaamistaan sivuista. Käytämme tätä tietoa hyödyksi kehittäessämme sivustoa, ja pyrimme näin parantamaan siitä käyttäjälähtöisemmäksi.

Lisätietoja: Googlen tietosuojakäytännöt ja Google Analyticsin datan turvaaminen

Google Analyticsin asettamat evästeet ja voimassaoloajat:

Eväste: Säilytysaika:
_gid 1pv
_ga 24kk

_gat_gtag_UA_129346940_1

1min

 

Sivustolla käytetään kolmannen osapuolen sovellusta, Google Maps -karttaa. Tämä sovellus voi sivulatauksen yhteydessä asettaa käyttäjän selaimeen evästeitä, jotka välittävät tietoa kolmannelle osapuolelle. Tähän sovellukseen sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Näiden evästeiden toimintaan ei voi vaikuttaa tällä sivustolla säädettävistä evästeasetuksista. Lisätietoa Googlen tietosuojasta täällä.  Googlen tietosuojakäytännöt

 

Leadfeeder 

Leadfeeder on työkalu, joka pyrkii tunnistamaan mistä yrityksestä sivuston kävijät ovat, ja millä sivuston sivuilla he ovat vierailleet. Lisätietoja: Leadfeeder ja GDPR 

Lähde 

Eväste 

Säilytysaika 

Leadfeeder 

_lfa 

24 kk 


Voit halutessasi poistaa laitteellesi tallentuneet evästeet ja estää evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Tarkemmat ohjeet tähän löydät englanniksi osoitteesta aboutcookies.org. Huomioithan, että evästeiden poistaminen käytöstä saattaa estää joidenkin verkkopalvelun toimintojen käyttämisen.
Evästeiden hallinta

 

Sivustolle tullessasi sivun alareunaan ilmestyy banneri, josta voit valita hyväksytkö kaikki sivuston evästeet, vai ainoastaan välttämättömät. Voit muuttaa evästevalintaa tämän painikkeen kautta: